Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #17

2014-12-11 18:20

När myndighetspersoner gör fel, måste de ta ansvar för sitt agerande.