Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #16

2014-12-10 22:54

Ett enormt privilegium att hantera miljarder skattepengar ska givetvis följas av ett stort ansvar!!