Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #13

2014-12-09 11:59

En bra början, Tjänstemannaansvaret ska omfatta såväl politiker som tjänstemän i kommunal och statlig tjänst.