Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!


Gäst

/ #11

2014-10-28 15:05

Var det någon högernisse som fortfarande påstår att privatiseringar gynnar allmänheten?