Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!

M.Lindroos

/ #6

2014-10-27 16:33

http://www.adressit.com/lauttaliikenne_saaristossa_turvattava

 

 Saa ja pitää jaka....Får och ska delas.....