Häv hästmannens djurförbud


Gäst

/ #27

2014-09-27 06:07

Önskar främst en total genomlysning av djurinspektören i detta fall (Björklund) för att fastställa hennes eventuella opartiskhet i detta fall. Björklund innehar dessvärre ett mycket dåligt rykte bland både lantbrukare och hästägare. Detta på grund av hennes upprepat tveksamma beslut, egna regler vilka ska efterlevas "annars"....