Flyktingaridanderyd


Gäst

/ #1

2014-08-30 18:04

Tycker att Danderyd nu kan anstränga sig lite
extra nu när behovet är så oerhört stort..
Kommunen har ttidigare uppfyllt kraven om flykting-mottagande, men nu behövs mer!!