Ställ Länstyrelsen till svars för denna inhumana slakt!


Gäst

/ #151

2014-07-10 01:59

Treating animals in this brutal manner casts a very negative image for Sweden. It's disturbing to think the government is not doing more to protect these innocent animals from unnecessary pain.

Google Translated:
Att behandla djur på detta brutala sätt kastar en mycket negativ bild för Sverige. Det är oroande att tro att regeringen inte gör mer för att skydda dessa oskyldiga djur från onödig smärta.