Vi vägrar nedläggning av Mälarstrandskolan!


Gäst

/ #13

2014-05-27 15:02

Nedläggning av Mälarstrandskolan är ett BROTT mot Barnkonvetionen....

"Artikel 12–15
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras."