Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!


Gäst

/ #53

2014-05-06 18:09

Sverige är ett hårt land ur psykiatriskt perspektiv! Bältesläggningar - d v s situationer där människor spänns fast med bälten till händer och fötter - är mer än vanliga inom svensk slutenvård, trots att detta på t ex Island är förbjudet sedan 1930-talet. Tvångsinjiceringar är också vanliga här. Varför behöver vi i Sverige denna typ av behandlingar när andra länder inte gör det? Men vi följer en hård och skoningslös tradition. Sverige var det land i Europa som utförde flest lobotomeringar på sin tid och antalet tvångsstereliseringar var också skyhög.