Avskaffa bältesläggning inom svensk psykiatri!


Gäst

/ #37

2014-04-27 16:18

Förlegad traumatiserande sk "behandling"
Som alla de gånger mina vänner råkat ut för det, Har de aldrig funnits den "lugnande" personen/personalen
Som det klart och tydligt framgår i reglementet att de MÅSTE finnas en sådan personal med under själva tvånget. Så att pat inte ska bli traumatiserad och få chansen att lugna sig fort så tortyren snabbt avslutas.

i