Upprop mot LRF ang deras beslut att släppa Gmo-foder fritt i sverige


Gäst

/ #60

2014-04-22 11:05

GMO ska på sin höjd stanna i slutna forsknings anläggningar. Det ska inte ut i den fria naturen, det är lika illa som importerade arter.
Dessa grödor är helt onödiga, naturen och vanlig växtförädling ger oss redan vad vi behöver.