Ställ Länstyrelsen till svars för denna inhumana slakt!


Gäst

/ #9

2014-04-17 09:25

Vi behöver ju bönderna och deras djur! Vi ska vara självförsörjande på maten om nu kristider uppstår! Hjälp bönderna istället för att stjälpa dom! Jag är ej Centerpartist men en normalt funtad vänsterpartist! Mat och energin skall vi vara självförsörjande på! Lita INTE på.andra,lita på vad VI kan göra istället!