Ställ Länstyrelsen till svars för denna inhumana slakt!


Gäst

/ #3

2014-04-17 08:05

Skriv på! Det är det absolut minsta vi kan göra för bönderna i Sverige. Detta får aldrig upprepas! Men tyvärr idag sker det alltför otroliga saker som vi inte ens tror existerar bakom vår rygg. Bland annat detta. Maktutövande på högst omoraliska höjder.