Godkän dubbelgult anglag


Gäst

/ #13

2014-03-23 21:58

Är färger som gulbrun, isabell, gulsvart och gulsvartbrun tillåtna inom en ras, så borde det vara en självklarhet att även de dubbelgula hästfärgerna är godkända. Man är inte speciellt kunnig eller insatt inom färggenetik om man tycker annat.