Hjälpfamiljensalihistanna

turbus

/ #12 Alla ljuger

2013-12-26 15:40

#6: Liban Abdulkadir - #LåtFamiljenSalihiStanna

Rita Salihi har tidigare sökt asyl med make, son och dotter. De sökte asyl första gången 2002 men återvände till Afghanistan 2004. År 2007 kom de tillbaka till Sverige och sökte asyl igen. Maken och sonen är nu tillbaka i Afghanistan. De blev utvisade från Finland när de försökte ta sig via Finland till Kanada för att söka asyl där efter att de fått avslag på sin asylansökan i Sverige. Det är nu tredje gången Rita Salihis ärende är uppe i migrationsdomstolen. De två tidigare domarna är hemligstämplade varför vi bara läst den tredje.  De argument Rita Salhi anfört för att hon och dottern Marjam ska få stanna i Sverige är många:

 • Rita Salihi vill separera från maken Faiz Muhammed men vill sen inte separera.
 • De har problem med en krigsherre i Afghanistan.
 • Marjam kan tvingas till bortgifte mot Rita och Faiz Muhammeds önskemål.
 • Make och son i Afghanistan utgör ett otillräckligt “manligt nätverk”.
 • Det finns dåliga utbildningsmöjligheter för dottern i Afghanistan.
 • Faiz Muhammed kan tvinga Marjam till bortgifte mot Ritas vilja.
 • Faiz Muhammed har blivit knivhuggen och då fått psykiska problem.
 • Faiz Muhammed och sonen lever gömda i Afghanistan och kan därför inte ta hand om frun och dottern.
 • Ritas egna föräldrar kan tvinga Marjam till bortgifte mot Ritas vilja.
 • Faiz Muhammeds fiender kan tvinga familjen att gifta bort Marjam.
 • Faiz Muhammed har sagt att Rita inte “räknas som kvinna” efter att Rita och dottern inte följde med när Faiz och sonen lämnade Sverige.
 • Rita och Marjam har utsatts för våld och hot av Faiz Muhammed.

Migrationsdomstolen har funnit ett par trovärdighetsbrister i kvinnornas berättelse. Rita har ångrat sig och säger nu att de hot hon och dottern ska ha mottagit per telefon från Faiz Muhammed “inte var allvarligt menade”. Den påstådda hotbilden från krigsherren bedöms som “icke trovärdig”. Det tycks inte finnas några konkreta planer på bortgifte. Hotbilden mot Faiz Muhammed i Afghanistan bedöms av migrationsdomstlen vara “en förlängning av skäl som tidigare åberopats men sedan uppgetts vara falska”.