Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #607

2013-08-26 06:15

Man slutar aldrig förvånas över socialtjänstens åtgärder/insatser, framför allt när man hör talas om barnens rätt i samhållet och samarbetet med FN:s barnkonvention. Då måste man fråga sig om det verkligen är rätt man på rätt plats eftersom insatserna inte riktar sig mot barnets rättigheter utan handlar snarare om en socialsekreterares egna uppfattning om vad som är bäst för Lisa.

//heidi