Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #605

2013-08-26 06:13

Själv upplevt detta med tvångsflytt, min son tvingades flytta till sin far fast dessa två inte hade någon kontakt tidigare och anledningen var en djup vårdnadstvist där sonen inte ville träffa sin far och faren gjorde inget för att "locka" pojken till att ens vilja vara med sin far iallafall ett par timmar i veckan för att få till en relation.
Så jag kan utan problem sätta mej in i hur mor-föräldrarna känner och mår.
Så här får man inte göra mot barn för detta strider helt emot FNs konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas och denna har vår Sociala regering skrivit under men skrämmande är det att den inte efterföljs i sådna viktiga fall som här.
Önskar Lisa och hennes anhöriga att hon snart får komma hem till sin trygghet och till dom som älskar henne.
// Lotta, Skåne