Bevara torget i arvika

ollonet

/ #19 torget

2013-07-19 11:46

LLåt bli torget. Anlägg busshållplats på parkeringen som är på höger sida efter palmviksrondellen mot centrum. Då når man hållplatsen både från hamnen (via undergången) kan de va så svårt