Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #250

2013-06-28 10:54

Av länkarna till Aftonbladet som framgår verkar beslutet mycket märkligt. Det bör ses över. Finns verkligen goda skäl att inte flickan ska bo med morföräldrarna, då ska hon självklart inte det. Men vad media berättar visar inte att barnets bästa legat till grund för beslutet, och det är fel.