Vindkraftmanifestet

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Vindkraftmanifestet.


Gäst

#1

2014-03-11 07:15

Vindkraften behövs inte kostar en massa pengar bara utan att producera nämnvärd och stabil energi.
vindkraften har inget med CO2 att göra då vindkraft är den näst sämsta lösningen för lågt CO2 utsläpp.
Vindkraftens förödande verkan på människor natur och djur samt turistnäringen är en förlust, förlust satsning.
Utbyggnaden av stamnätet måste dimensioneras efter summan av alla anslutna vindkraftverks märkeffekt men lämnar endast i medeltal c 20% av installerad effekt under året. Beräknad kostnad 65 miljarder kronor som elkunderna får stå för även på den energi som levereras till kontinenten.
Priserna på energi inom EU kommer att "harmoniseras". Samma höga pris inom hela EU.
Ett vittne från Australien som trott på vindkraftens förskönande, förnybara, gröna framtid. http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=en&article=ns51
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/energiewende-ar-inget-klimatpolitiskt-foredome_3342990.svd
Vi är alla lurade av IPPC, WWF, Svenska Naturskyddsföreningen som ger vindkraftel och en enorm naturförstöring för människor och djur "BRA MILJÖVAL" Miljöpartiet tar i med "inget guld men gröna skogar".

För närvarande är jordens axellutning ungefär 23,5°, men den varierar mellan 22,1 och 24,5 grader med en period på ungefär 41 000 år. Norra halvklotet får kraftigare solstrålning. Mindre vinkel mot solen.

Jordbanans excentricitet, ett mått på hur mycket dess form avviker från en perfekt cirkel, varierar med en period på närmare 100 000 år. Det finns även en längre period på drygt 400 000 år. Som mest kan banans excentricitet uppgå till 0,058, som minst till 0,005. För närvarande är excentriciteten cirka 0,017, vilket betyder att avståndet mellan jorden och solen förändras med 3 procent under loppet av ett år. När jorden befinner sig som närmast solen i sin bana (vid perihelium) blir solinstrålningen till jordytan därigenom 6 procent starkare än när avståndet till solen är som störst (vid aphelium).

Sotutsläpp från industrier, fosila transporter, sandstormar i öknar och vulkaner ger ett mörkare snötäcket som sammanlagt ger något högre snabbare avsmältning mest på norra halvkloter.

Dansken Henrik Svenmark har funnit att aerosol från solen och från galaxen vintergatan. Där vi inträtt i en av de sju armar vintergatan består av. Aerosol har ökat i nedre luftlagren som underlättar molnbildning som dämpar utstrålningen av värme och ger mer nederbörd.

IPPC påstår att värmen går ner i haven men havsytan stiger 3 mm/år!

Milankovic' Beräkningar finns ovan som till höger visar naturligt klimat som är varmare än när kalla perioder kommer, som när Svenska armen gick över Stora Belt och Themsen frös.

Vi har ett naturligt varmare klimat som därefter går mot kallare tider. Då är det viktigt att vi har gott om stabil energi för uppvärmning då dagens luftvärmepumpar får dålig verkningsgrad. Vid minus 20°C är COP=1.

CO2 har inget med nuvarande klimat att göra. Senaste 18 åren har temperaturen varit stabil. Vindkraften är de näst sämsta lösningen om man tror på CO2 som orsak. Fosilbränslen är sämre.