Rädda DVVJ banan från nedläggning.

Rädda DVVJ banan från nedläggning. / Uppdateringar / Lägga ner underhållet på DVVJ. / Kommentarer


Gäst

#1

2013-10-09 14:20

Ytterligare ett exempel på att logik o sunt förnuft inte sam existerar mellan dom högre och lägre nivåerna i samhället och dess funktioner.
Hade nog inte hjälpt om kvantiteten på banan varit den 3 dubbla, Trafikverket är helt enkelt inte intresserade av småbanorna, dom ska bort och hänsyn tas inte till operatörerna samt godskunderna på nämnda sträcka, dom kör man över. Realiteten är en helt annan ute på fältet än bakom skrivborden, där huserar enbart juridiken,och realiteten och hänsynen är borta med vinden som susar i makten korridorer.

Upp till kamp för järnvägen och näringslivet, kväv oss inte, för en som blir inträngd i ett hörn finns bara ett.
Att slå tillbaka.
Och det gör vi, med en upprustad bana med makadam och nya sliprar.
Ge oss nu den möjligheten, eller möt oss på halva vägen, i diskussionen så att ett övertagande av sträckan med ekonomiska medel från regeringen för att göra framtida drift möjlig.

Gerrit Söderberg med flerårig kunskap inom järnväg.

Gäst

#2

2013-10-20 10:12

Hoppas att alla Dalsläningar Upp för att Rädda
DVVJ

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-11-04 19:26

Facebook