Dags att politikerna tar ansvar och sänker sina arvoden


Ansvarig för denna petition

#1

2012-03-22 12:56

nu måste nog vara nog

Gäst

#2

2012-03-24 12:26

Det är ju helt vansinnigt, att politiker ska sitta skyhöga löner, medan många i samhället knappt har pengar till det absolut nödvändigaste!!

Sätt ett tak, för vad de högst avlönade får tjäna i månaden. 50.000:- borde vara högsta tillåtna.

Dessutom borde lägsta inkomst lagstadgas till 25.00:-/mån.

Gäst

#3

2012-04-23 20:25

Arvodena är avsedda som försörjningtöd åt folkvalda med förtroendeuppdrag. Det måste ses som ett missbruk att ta ut arvoden utan att verkställa riksdagsbeslut och ägna sig åt oredovisat samröre med främmande makt.

Gäst

#4

2012-04-23 20:38

Jag har snart levt tre år helt utan någon ersättning.
Känns det inte konstigt att företräda långtidsjuka och nu själa vår sjukersättning trots rikdagbeslut?

Livegen

Gäst

#5

2012-04-25 12:19

Råttor är skamlösa. Det borde inte våra Folkvalda vara. Det är de!
janne

#6 att missunna är fel

2012-04-29 05:31

att missunna är fel - men när det finns en obalans i ett samhälle - där vissa av fåtalet får mer och den större massan tvingas avstå allt oftare - då är det obalans. Visst - de som får mer säger att det i procent inte svarar mot massan som får mindre och de har rätt! Det är rätt billigt med rika människor om de verkligen är 'få' - de som producerar orkar med fram till en viss gräns.

Jag ser att just de folkvalda är för viktiga för att vi och faktiskt även dom, ska fuska bort det i form av höga löner till människor som arbetar för en övertygelse? Den representativa rollen är för viktig för vår gemensamma demokrati - finns inte balansen så undergrävs vårt förtroende för politikerna. För egen del kan jag aldrig se att man kan tillämpa 'marknadslöner' för de som är valda att föra fram våra ideer oavsett partitillhörighet ...
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook