Tandsköterske Uppropet

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Tandsköterske Uppropet.


Gäst

#1

2011-11-21 14:43

Jättebra initiativ!

Gäst

#2

2011-11-21 15:34

Det var på tiden att vi gör ngt för våra hemska löner

Gäst

#3

2011-11-21 17:22

Nu kan vi via den här petitionen visa att hur viktiga
och värdefulla vi tandsköterskor är.

Gäst

#4

2011-11-21 21:17

..

Gäst

#5

2011-11-21 21:17

-

Gäst

#6

2011-11-22 08:55

för att få bättre/högre kompetens inom Tsk-kåren behöver lönen höjas så det det blir mer attraktivt.

Gäst

#7

2011-11-22 09:26

Dags för löneförhöjning för vår kår

Gäst

#8

2011-11-23 21:52

dat känndes att vi är osynliga ,det var på tiden att vara synliga.

Gäst

#9

2011-11-24 11:15

Vi har fått stå tillbaka med våra löner under flera år. De har istället satsat på tandläkarna. Nu är det vår tur!

Gäst

#10

2011-11-24 16:18

Tandsköterskornas lön är skrämmande låg. Detta visar tydligt att vi har en lång väg att gå innan jämställdheten mellan mans- och kvinnodominerade yrken kommer i balans. Visa respekt för tandsköterskornas krävande arbete!

Gäst

#11

2011-11-25 12:15

jättebra stå på er!!

Gäst

#12

2011-11-25 12:27

vi måste ha högre lön.

Gäst

#13

2011-11-25 12:36

Bra initiativ

Gäst

#14

2011-11-26 16:18

Man hoppas verkligen att det blir ngt resultat denna gången...........

Gäst

#15

2011-11-26 16:19

Tsk-utbildningen skulle vara på högskolenivån då skulle det kanske bli fart på lönerna !

Gäst

#16

2011-11-27 16:01

Efter 40år i yrket som tandsköterska, är det på sin plats att lönen ökas. Arbetet är idag tyngre än någonsin. Idag skall man springa på kortare tid, uträtta mer, och man är dessutom äldre. Det är en skam att vi alla tandsköterskor har den lön vi har. Kvinnoförakt! Vi tandsköterskor i vår yrkesgrupp har släpat efter i alla år. Kan aldrig bli självständiga, utan måste förlita oss på en tvåsamhet för att klara oss ekonomiskt. Alla unga idag ligger lång över oss i lön. Att det är så är förnedrande och obegripligt. Ann-Charlotte Henriksson

Gäst

#17

2011-11-28 13:41

Jag berömer tid och arbete ni lägger på. Jag hoppas att det leder någonstans.
gurkan

#18

2011-11-29 07:06

Det är på tiden vi gör upprop.!!!

Gäst

#19

2011-11-29 17:09

Det är viktigt att tandsköterskornas arbetsutveckling uppmärksammas med tanke på allt ansvar,delegering och utbildning som tillkommit under åren.

Gäst

#20

2011-11-29 19:44

Toppen toppen !!
Tur att det finns driftiga syrror som tappat tålamodet och gör något för att få upp lönerna.
Vad händer i teamet om sköterskerna strejkar ?

Gäst

#21

2011-11-30 12:47

Det är på tiden att man visar hur förrändad Tandsköteskeyrket är i dag, och hur vårt arbete har förändrats.

Gäst

#22

2011-11-30 13:04

Med dom arbetsuppgifter och det ansvar vi har, är det rent skamligt så låga löner vi har. Vi får bara mer och mer arbetsuppgifter men lönen hänger inte med.

Gäst

#23

2011-11-30 15:34

Dåligt att Vision upproret gällde hel landet.


Gäst

#24

2011-12-01 16:21

Jätte bra!!!!

Gäst

#25

2011-12-02 12:14

På tiden att vi tandsköterskor får lön för allt vi utför.