Stoppa Datainspektionens tolkning av drönarkameror


Gäst

#1

2016-11-17 19:54

Tolkningen saknar verklighetsförankring, och rubbar dessutom på det naturliga förhållandet mellan "syfte" gentemot "kan".

Gäst

#2

2016-11-17 20:28

Jag anser att nya lagen är felaktig.

Gäst

#3

2016-11-17 21:22

Inte klokt att slå undan benen för en hel bransch. Samtidigt tillåta kameror i bilar och på cyklar. Det är ju inte Kameraövervakning man kan göra på 15 minuter från en drönare.
Ingemar Thörn

#4

2016-11-18 10:20

Jag tycker att vi som flyger och filmar enbart för personligt bruk borde kunna hävda undantaget i EU direktiv 95/46/EC. Tyvärr är det inte prövat i domstol men en tolkning tycker jag är att så länge inte några personer utanför den personliga bekantskapskretsen kan identifieras så går det bra att filma. Det har hänt att svenska domstolar dömt emot svensk lag när den strider mot EU lagar.

Article 3
Scope
1. This Directive shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.
2. This Directive shall not apply to the processing of personal data:
- in the course of an activity which falls outside the scope of Community law, such as those provided for by Titles V and VI of the Treaty on European Union and in any case to processing operations concerning public security, defence, State security (including the economic well-being of the State when the processing operation relates to State security matters) and the activities of the State in areas of criminal law,
- by a natural person in the course of a purely personal or household activity.


Gäst

#5

2016-11-18 11:15

Därför att tolkningen som HFD gjort till förmån för myndigheten DI är både inkonsekvent, ologisk och felaktig. Vi har för många myndigheter som vill bestämma.

Gäst

#6

2016-11-20 11:32

För att denna lagtolkning bara är dum, du kan filma och övervaka andra fritt om du väljer att montera din kamera i en bil eller på en hjälm. Denna lag stoppar ENDAST svenska företagare från att sälja tjänster genom att filma från drönare, alla utländska kan fortsätta då de styrs av europeisk lag. Sverige håller på att bli det töntigaste och mest korkade land jag känner till, förut skrattade jag gott åt alla dumma lagar i USA's olika delstater, men nu slår vi alla rekord i dumhet genom mass-inkompetens i regeringen! Man står maktlös som åskådare och bevittnar förfallet, jag skäms...