Rädda Vidselskolans högstadium

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda Vidselskolans högstadium.


Gäst

#1

2015-09-27 14:31

om skolan forsvinner ar vidsel snart en spokstad.gick i den har fantasiska skola i 9 ar . har i nar heten finns ett litet samhalle som tappade sin skola for nagra ar sedan,ingen flyttar in dar eller bygger dar,trots stor tillvaxt runtomkring.

Gäst

#2

2015-09-27 14:41

har gått i denna skola för länge sen underbar skola

Gäst

#3

2015-09-27 14:44

För att jag har barn och blivande barn som går i Vidsel.

Gäst

#4

2015-09-27 14:46

Vidselsbo sedan 40 år tillbaka. Har haft 4 barn i i denna skola, 6 barnbarn och f.n. 1 barnbarn där på mellanstadiet.

Gäst

#5

2015-09-27 15:05

Eftersom vi köpt hus i Vidsel och planerat attfflytta dit så känns det oerhört viktigt att högstadiet och hela skolan får vara kvar. Vi har en dotter som nu går i femte klass och om högstadiet läggs ner kommer vi inte att flytta så länge som hon går grundskola. Man måste låta hela landet, även glesbygden, leva. Det har Sverige råd med, för det är den bästa investering man kan göra för framtiden.

Gäst

#6

2015-09-27 15:15

Vi bor i en kommun som bör ha två skolor från fsk klass - 9an så att det finns valmöjlighet för barn och föräldrar.Sen tycker jag att vi idag bör se,stötta och ställa lagom krav på våra ungdomar och det gör man bäst i en mindre enhet . Ungdomar har aldrig mått då dåligt som de gör idag och jag anser att det betor på att vi inte ser dom och ställer lagom krav på dem , ibland blir kraven för höga och ibland för låga ! De sociala kraven i stora grupper är ofta ont lätta att klara av

Gäst

#7

2015-09-27 15:19

Skolan är det viktigaste vi har i byn

Gäst

#8

2015-09-27 15:34

Landsbygden måste få leva.

Gäst

#9

2015-09-27 16:12

Skolan är navet I bygden, oavsett byar eller stadsdelar. Där skolan finns där riktas även fritiden in. Idrott och föreningsliv samt all annan utveckling drabbas om en skola försvinner.

Gäst

#10

2015-09-27 16:28

Min syster bor i vidsel
Lars

#11

2015-09-27 16:33

Man kan ju undra hur dom i kommunledningen tänker, att lägga ner högstadiet gör att folk lämnar orten för andra kommuner. Om folk flyttar blir börsen ännu mindre för kommunen, folk som flyttar till vidsel gör det just pga att vi har skola och är en vacker liten by. Alla vill inte bo i större samhällen/städer 

Malena Erman

#12 Lägg ner

2015-09-27 16:49

Lägg ner skolan. På Södermalm finns fullt med skolor.


Gäst

#13

2015-09-27 17:15

jag tycker att det ska få finnas boende på andra ställen, än i stan. Landsbygden behövs!

Gäst

#14

2015-09-27 18:07

Jag värnar om skolor på mindre orter. Det är viktigt för landsbygden att de inte läggs ner, speciellt där det är långa avstånd mellan byarna.

Gäst

#15

2015-09-27 18:14

Jag bor i Vidsel på sommaren,ock ock stöder vidselbeboerne att rädda Vidselskolan högstadium

Gäst

#16

2015-09-27 18:21

För Vidsel framtid.

Gäst

#17

2015-09-27 19:13

Anser att Vidsel och deras skola är viktig att ha kvar för landsbygden. Det kommer inte bli bra för ungdomarna att flyttas till Älvåkra, som redan i dagsläget har nog mycket problem med sina unga..
Hoppas inte detta händer.
Skulle aldrig vilja ha mina ev framtida barn på Älvåkra-skolan

Gäst

#18

2015-09-28 00:13

Kostnaderna blir större för barnfamiljerna och läxorna blir lidande av pendlingen då barnen är trött och hungrig när de kommer hem senare.Många föräldrar väljer då att flytta till orter där skolorna finns. Låt vår by Vidsel leva kvar så affären kan överleva så de gamla kan bo kvar i hemmen längre.


Gäst

#19

2015-09-28 04:23

Rädda skolan så inte Vidsel dör ut!

Gäst

#20

2015-09-28 04:26

Vi vill ha skolan kvar. Den är bra och lagom stor. Ett bra betyg för skolan är ju de höga meritvärden som eleverna får. Mycket tack vare de duktiga lärarna som jobbar här. Dessutom behövs skolan för att inte byn sakta ska dö ut.

Gäst

#21

2015-09-28 08:07

Var SNÄLLA och skriv under så byns och närliggande byars barn får ha sin skola kvar

Gäst

#22

2015-09-28 08:26

Skolan är ju central för alla barnfamiljer.  En mindre ort med en fungerande skola är enligt min erfarenhet bättre för barn att växa upp i än i större skolenhet. Har själv en gång i tiden gått i Vidsels skola, med härlig miljö omkring sig och nära till hemmet. Har negativ erfarenhet av bussande av skolbarn; det ger föräldrarna mindre chans att se hur barnen har det och sköter sig än om man har skolan nära och bättre kontakt med lärarna.

Dessutom behöver landsbygden få behålla den servicegrad som finns kvar. Den är utarmad nog ändå.. 


Gäst

#23

2015-09-28 12:09

Jag har bott i Vidsel, självklart ska de ha kvar sin skola!! ☺

Gäst

#24

2015-09-29 06:01

Så klart att Vidsels skola ska vara kvar . Har gått i denna fina trygga skola . Vill att mina barnbarn ska ha samma möjlighet / Anna

Gäst

#25

2015-09-29 13:43

Det är viktigt att glesbygden får leva vidare.