Förbjud spelreklam!

Förbud mot spelreklam!
Är du också trött på det? Skriv på.

Varför ska spelreklam vara lagligt när det kan leda till beroende och missbruk? Spel om pengar är inskrivet i socialtjänstlagen, sjuk och hälsovårdslagen och likställs som sjukdom enligt lag precis som droger och alkohol.

Skriv på om du vill ha en lagändring så du slipper all spelreklam. När vi uppnåt tillräckligt många signaturer så skickar vi detta till alla ledamöter i hela Sverige och ser till att få en lagändring snarast.

Idag tjänar offentliga förebilder miljoner kronor i reklam och mediabolagen blir ännu rikare samtidigt som de vägleder unga och vuxna in i ett missbruk där allt från självmord, skilsmässa, livslångt ekonomisk kollaps kan bli konsekvenserna. Vi kommer aldrig ge oss i denna fråga.

När vi uppnått tillräckligt många underskrifter så kommer vi också offentligt meddela vad responsen från dessa ledamöter blivit.

Nedan finner du mer information;
Lagändringsåtgärder kan endast utföras av EU, riksdagens ledamöter, regeringen samt ett riksdagsutskott. Om du som privatperson vill få till en ändring så kan du vända dig till ditt lokala riksdagsledamot och få honom/henne att skriva en motion (Riksdagsordningen 3 kap 9 § och framåt). Varje år finns det en allmän motionstid där riksdagsledamöterna kan lämna in förslag.