Förbjud bältning inom psykiatrin!

Bältning är enligt psykiatrin en akut tvångsåtgärd, som innebär att en patient spänns fast i en säng.
Åtgärden har historiskt använts för att bestraffa patienter som ansetts "omedgörliga" , de sjuka fick ligga hårt fastspända i sina sängar tills de bedömdes som följsamma.

Denna "tvångsåtgärd" användes inom psykiatrin på 50, 60 och 70 talet och fortsätter än idag.
Av de 600 underrättelser som IVO mottog i fjol framkommer flera brister inom bältesläggning. I många fall har ingen läkarundersökning gjorts, i andra fall har det dröjt flera timmar, ibland ett dygn. I vissa fall har undersökningen genomförts över telefon, vilket bryter mot lagen.

Flera fall gränsar även till regelbrott, enligt Uppdrag granskning. I ett tiotal ärenden får sovande patienter ligga kvar fastspända, trots att de alltså inte utger en fara för sig själv eller andra.


Flera länder har förbjudit bältesläggning, varför då inte Sverige?

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Alisa Karlsson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook