Förbindelsebåtstrafiken i Iniö – Iniön yhteysalusliikenne

Vi godkänner inte de försämringar som skett i förbindelsebåtstrafiken i Iniös s.k. yttre holmar. Den fast bosatta befolkningens näringsverksamhet, stuguthyrning, såsom även de fast bosattas och deltidsboendes rörlighet, kräver fungerande trafikförbindelser mellan holmarna och fastlandet. Även förbindelsen till kyrkobyn är viktig med tanke på uppehållandet av den service som finns där. Pargas stad och NTM-centralen bör omedelbart vidta alla tillgängliga juridiska och administrativa åtgärder för att problemet med den gamla bryggan vid Jumo får en lösning eller att i annat fall fartygskapaciteten ökas så att trafiken fungerar.

Emme hyväksy Iniön ulkosaarten yhteysliikenteessä tapahtuneita huononnuksia. Saarten vakituisen asutuksen elinkeinotoiminta, mökkivuokraustoiminta ja asukkaiden ja osavuosiasukkaiden liikkuminen tarvitsevat toimivia liikenneyhteyksiä saarten ja mantereen välillä. Myös yhteydet kirkonkylään ovat tärkeitä siellä olevien palveluiden säilymiseksi. Paraisten kaupungin ja ELY- keskuksen on viipymättä ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin juridisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta Jumon vanhan laiturin käytön ongelma saadaan ratkaistua tai muussa tapauksessa asetettava riittävästi aluskapasiteettia, jotta liikenne sujuu.