För en förskola/skola fri från mikrovågsstrålning/trådlös teknik!

SKRIV PÅ FÖR VÅRA BARNS HÄLSA!

Europarådet för mänskliga rättigheter sade så här i resolution 1815 redan 2011:

8.3. angående skydd av barn:
 
8.3.1. Att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;
 
8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;

Wifi togs bort i Frankrikes förskolor redan 2015 och i skolan prioriteras kabelbundet. 2018 förbjöds Mobiler i skolan.

Cyperns "Nationella miljö och barnhälsokommite´ informerar allmänheten i flera videos riktade till bla tonåringar och gravida: https://youtu.be/H43IKNjTvRM https://youtu.be/k_HVMnAXnLw  

  https://youtu.be/D5AwtCblb-k

Ryssland: den statliga hälsomyndigheten och en expertgrupp har rekommenderat barrn, ungdomar under 18 samt gravida att inte använda Mobiltelefoner!

Tyskland: Strålskyddsmyndigheten har rekommenderat att barns mobilanvändning begränsas så mkt som möjligt, regeringen rekommenderar fast uppkoppling prioriteras framför trådlös.

Finland: Strålsäkerhetsmyndigheten har rekommenderat att barn bör minimera Mobilanvändningen och i första hand sms:a.

Belgien: Reklam för och försäljning av mobiler till barn under 7 år är förbjuden. Barn bör undvika långa och onödiga Mobilsamtal och hellre sända sms än samtala.

Österrike: Hälsomyndigheten i delstaten Salzburg har rekommenderat att trådlösa datanätverk och trådlösa telefoner inte används i förskolor och skolor. Läkarförbundet uppmanar regeringen att agera  för att barn och ungdomar ska begränsa Mobilanvändandet till nödsamtal och att Mobiler riktade till barn under 6 år förbjuds. Wiens läkarförbund rekommenderar att Mobilen används så lite som möjligt, barn under 16 år endast i nödsituationer.

Storbrittanien: Hälsomyndigheten har rekommenderat barn att endast använda Mobilen för viktiga och korta samtal.

Europarådet: rekommenderar bl.a i resolution 1815 att medlemslännderna:

-Vidtar alla rimliga åtgärder för att minska exponeringenför elektromagnetiska fält, i synnerhet strålning från Mobiler, Särskilt barn och ungdomars exponering.

-Inte använder trådlösa nätverk/WIFI, samt trådlösa teklefoner DECT i förskola/skola.

-Informerar allmänheten om risker med teknik som ständigt avger pulsad mikrovågsstrålning(exempelvis babyvakter och trådlösa telefoner) och rekommenderar användning av fast telefon.

Europeiska miljöbyrån, EEA:

EU-organet har rekommenderat att åtgärder vidtas för att begränsa exponeringen för elektromagnetisk strålning, i synnerhet mobilstrålning och särskilt för barn och ungdomar.

Internationell grupp av 50 vetenskapsmän ICEMS:

-rekommenderar att barns och ungdomars användning av Mobiler och annan trådlös teknik begränsas.

Internationell expertrapport, Bioinitiative 2012:

Barn , gravida är särskilt känsliga för riskerna. Trådlöst internet, trådlösa datorer och surfplattor bör inte användas i skolorna.

Se videon med vår svenske cancerforskare Lennart Hardell: https://www.youtube.com/watch?v=_0YZmsZ_xMM

LÄS OM FORSKNING HÄR: Environmental health trust USA: www.ehtrust.org

Strålskyddsstiftelsen: www.stralskyddsstiftelsen.se 

Miljöföreningen Vågbrytaren: www.vagbrytaren.se

www.mdsafetech.org

www.bioinitiative.org 

www.emfscientist.org

FAKTABLAD om Wifi: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2019/09/2019_09-faktablad_wifi_halsa.pdf

FÖREDRAG: Devra Davis "The truth about Cellphones and radiation" Melbourne university https://youtu.be/BwyDCHf5iCY

Silicon Valley engineer Jeromy Johnsson: https://youtu.be/F0NEaPTu9oI

Devra Davis  "Disconnect the truth about Cellphones and radiation": https://youtu.be/wJd_4dJty_A

"För första gången i historien har vi en situation där de flesta barn och tonåringar hela tiden är exponerade för strålning från Mobiltelefoner. Elektromagnetiska fält påverkar inte bara människor häls i stort, utan också centrala nervsystemet, inklusive beteende och tankeförmåga." - Professor Yuri Grigoriev

Frank Clegg tidigare VD på Microsoft sedan 16 år,  har startat motsvarigheten till Svenska Strålskyddsstiftelsen i Canada! https://youtu.be/h4TdY344Now

Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/303491603920805/?ref=group_header

Fb-sida: https://www.facebook.com/F%C3%B6r%C3%A4ldrar-f%C3%B6r-en-f%C3%B6rskolaskola-fri-fr%C3%A5n-tr%C3%A5dl%C3%B6smikrov%C3%A5gsstr%C3%A5lande-teknik-425384428261774/För en tid sedan

För en tid sedan har England också uppdaterat sina rekommendationer: 

The main advice is:

excessive use of mobile phones by children should be discouraged
adults should be able to make their own choices about reducing their exposure should they so wish, but be able to do this from an informed position

Measures that can be taken to reduce exposure include:

moving the phone away from the body, as when texting, results in very much lower exposures than if a phone is held to the head
using a hands-free kit, keeping calls short, making calls where the network signals are strong
choosing a phone with a low specific energy absorption rate (SAR) value quoted by the manufacturer

VAD GÖR SVERIGE???

HOPPAS DU NU SER SJÄLVKLARHETEN I EN FÖRSKOLA/SKOLA FRI FRÅN TRÅDLÖS TEKNIK MED KABELUPPKOPPLING ISTÄLLET OCH SKRIVER PÅ FÖR VÅRA ÄLSKADE BARN!!!

På facebook finns nu 2 grupper med sammanlagt ca: 43.000 medlemmar där bla dessa frågor lyfts: "Wifi 3G 4G 5G skadlig strålning" och "Folkets rättigheter"

Mvh Anna engagerad förälder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anna engagerad förälder    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Anna engagerad förälder kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...