Folkomröstning om det 14 våningar höga hotellet i Varberg

Vi undertecknare kräver folkomröstning om det planerade 14 våningar höga hotellet i hamnen. Att bygga ett 14 våningar högt hotell på Västerport döms ut av många sakkunninga. Det förstör bland annat riksintressen som Varbergs Fästning. Reaktionerna från allmänheten på hotellplanerna har varit starka. Många känner sig överkörda av beslutet och är inte delaktiga i förändringarna av stan. Istället får starka ekonomiska intressen fritt spelrum. Att få vara med och besluta i viktiga frågor som så starkt berör oss som bor här i Varberg är en demokratisk rättighet. Ett hotell på Västerport ska inte vara högre än övrig bebyggelse på området. Vi undertecknare kräver: Att kommunfullmäktige i Varberg beslutar att det genomförs en folkomröstning om bygget av det 14 våningar höga hotellet på Västerport. att ett eventuellt hotell ej inte ska vara högre än övrig bebyggelse på området.


Jonatan Erikson - Ingemar Ericsson - Bengt Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Jonatan Erikson - Ingemar Ericsson - Bengt Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...