Folkomrösning om NATO-medlemskap

Vi kräver att det genomförs en folkomrösning om NATO-medlemskap innan riksdagen fattar beslut i frågan.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Henrik Berglund lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...