Flytta inte verksamheten från Nolgårds Förskola!

barnhänder1.jpgVi motsätter oss förslaget att flytta verksamheten på Nolgårds förskola till Annebergs nya förskola

På kommunens hemsida skrivs mycket om medborgarpåverkan, hur vi som skattebetalande invånare i kommunen kan vara med och påverka de beslut som tas. Steg ett i att kunna vara med och påverka är att vi blir inbjudna att delta och medverka i beslutsprocessen och att få information om det förändringar som är på gång.

Vi anser att det i det aktuella förslaget kring stängning och flytt av flera förskolor och avdelningar inom kommunen har brustit på de flesta plan då det gäller kommunikation, delaktighet och förändringsledning.

Vi vill därför via denna namnlista framföra våra synpunkter till varför vi motsätter oss förslaget samt resa några frågeställningar:  

Kortsiktigheten i beslutet. Att lägga en förskola i malpåse för att nå kortsiktiga besparingar när det finns behov av en ökning av förskoleplatser i kommunen. Den kortsiktiga besparingen kanske ser bra ut när vi tittar på siffror på ett papper men den drabbar direkt de barn och familjer som går på förskolan just nu. Att förskolan kanske ska öppna igen inom något eller några år hjälper inte alls. Barnen bryts ur sin trygghet och föräldrarna måste hitta en ny vardag, kanske köpa en bil till, lägga mer tid på pendling etc. Att Nolgårds förskola nyligen också fått nya inne- och utemiljöer, anpassade för den verksamheten ni nyligen tog beslut om att förändra, gör det hela ännu märkligare.

Flytt av verksamhet mitt i termin. Om verksamheten mot all rim och reson ska flyttas ska det naturligtvis ske i samband med terminsstart. Allt annat saknar logik. Ska våra blivande förskoleklassare först brytas ur sin kända vardag och börja ny förskola med nya pedagoger, lokaler och barn under våren för att sedan göra samma sak igen ett par månader senare? 

Att alla barn ska passa i en box. Alla barn har inte samma behov. Vissa behöver en lugnare tillvaro med färre barn och mer småskalig verksamhet. Hur tillgodoses det behovet med storförskolorna?

Trafiksituationen på Hammaröleden. Hur ser planen ut för att få en hanterbar situation på Hammaröleden. Annebergs förskola kommer driva mer trafik på en redan hårt trafikerad pendlingsled. I dagsläget är situationen närmast kaotisk. Hur ser riskanalysen ut över förslagets påverkan?

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Marie Asker överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook