Flytta Econovas verksamhet ifrån Hammarö!

Vi anser inte att Econova Garden AB ska få ett nytt tillstånd att utöka sin verksamhet på Vidön. Den nya verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan och kommer innebära lukt, buller, ökade transporter samt utsläpp till vatten. Detta hör inte hemma så tätt inpå där människor bor, hundratals hus kommer bli berörda och närmaste bostadshus ligger endast 80 m ifrån verksamheten. En verksamhet som redan idag luktar fruktansvärt och väcker de närboende med höga bullernivåer.  

Vi kräver att Länsstyrelsen och Hammarö Kommun stödjer oss boende och ser till att Econova inte blir beviljade ett nytt tillstånd. Vi föreslår att verksamheten flyttas enligt punkt 4.2 i samrådsunderlaget. Motiveringen att det skulle innebära ökade transporter är inte en tillräcklig anledning eftersom en soptipp inte hör hemma nära tätbebyggt område!


Vidöåsens Egnahemsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Vidöåsens Egnahemsförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...