Vi som vill utveckla SATS-Vinsta!

Orsaker till att vi väljer SATS Vinsta skiftar säkert, och samtidigt som det finns god anledning att framhålla fördelarna, vill vi även ta upp områden som fungerar mindre bra. Dessa berör säkerhet, funktionalitet, effektivitet, hygien, ordning, gymetik, utbud och ledarskap. Se bifogat bildmaterial. 

Vill du öka chansen att se en förändring på SATS Vinsta, är du välkommen att skriva på det här uppropet. Även om det endast är någon eller några av de punkter som listas, du särskilt ställer dig bakom, är det betydelsefullt att du skriver under och ger ditt stöd. Det gäller ju din och allas vår trivsel.

Följande behöver åtgärdas

Hela gymmet borde ses över, ur alla aspekter. Utrustningen är gammal undantaget ställningen i mitten och diverse små inköp, men på det stora hela behöver alla maskiner och cables ses över, inkl cardiomaskinerna. 

Handläggningstid fär åtgärder och reparationer

Några av oss har gymmat på SATS Vinsta i några år, sedan den tid då det gick under namnet "Fresh Fitness". Kablar i cablecrossmaskinerna går förvånansvärt ofta av, men värre är de långa handläggningstiderna. Det har inte så sällan tagit månader innan trasiga kablar åtgärdas. Totalt sätt finns det tre cablecrossmaskiner på gymytan. Just nu fungerar 1,5 maskiner. Dvs, tre kablar (av sex) är sedan några veckor tillbaka, ur funktion. Frågar man personalen om de har något besked om när maskinerna kan komma att åtgärdas, blir svaret att de inte vet, och att man frågar fel person. 

Kvällstid, då besökarantalet drastiskt ökar, leder det till större kö och mindre tillgänglighet till de maskiner som fungerar. Med tanke på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens varningar gällande Covid, rimmar det illa. 

Vi kräver snabbare handläggningstid vid reparation av trasiga redskap och maskiner. Dessutom att personalen har vettiga besked att förmedla i samband därmed. 

Säkerhet

 • Hantelställen saknar flera svarta säkerhets ställ för hantlarna, vilket ledd till att medlemmar skadat fingrarna när man lagt tillbaka hantlarna och dessa glidit av stället.
 • Trasiga hakar där tillbakafjädringen är ur funktion vilket lätt leder till olyckor. En sådan inträffade nyligen då en medlem släppte efter för snabbt, vilket ledde till att kabeln kopplades ur och medlem föll baklänges.
 • Skor ligger vid bänkarna i entrén samt under skåp, vilket lätt gör att man snubblar.
 • Medlemmar förflyttar stänger och hantlar, och kvarlämnas där man tränat, vilket riskerar att man snubblar över dessa. 
 • Avskalade kablar och slitna vajrar medför skaderisk. Medlemmar har bl.a. fått rivsår i ansiktet av uppfläkta stålvajrar.
 • Handtag med all gummering bortskalad vilket medför halkrisk när handtagen ej har någon räffling.

Slitage/dysfunktionalitet

 • Slitna bänk- och stödytor (Åtgärdat)
 • Slitna tricepshandtagSlitna och trasiga kablar
 • Slitna och trasiga kabelhöljen
 • Treadmillmaskin ur funktion Den låter och gnisslar mer för varje minut. 
 • Det finns andra maskiner med liknande slitageproblematik som inte setts över. Exempelvis kickback-maskinen; vid utförande så "hackar" den dvs ibland blir det tyngre, i nästa sekund enklare. En medlem sträckte höften pga detta. Och flera maskiner har liknande problematik, vilket definitivt kan leda till skador och felbelastning. Det är mer än olja som krävs då personalen redan har oljat den ett flertal gånger vid tillsägelse. Kort och gott -  maskinparken behöver ordentligt underhåll samt uppfräschning av redskap och handtag, byte av dynor etc. 

Hygien

Städningen kan göras bättre. Speglarna är alltid smutsiga av stänk. Mattan som används av flera då yogamattorna är borttagna måste definitivt städas varje dag, speciellt i dessa tider. Vissa maskiner är direkt äckliga när solen står på. Damm, hår, intorkad vätska etc.

Effektivitet/Reparationstid

Handläggningstiden är för lång innan trasiga maskiner åtgärdas. 

Ordning/Gymetik

 • Redskap/stänger ligger på golvet istället för att det finns hänganordningar alternativt ställ.
 • Hantlarna ligger huller om buller. Trots att ställningen är märkt med etiketter som visar var varje vikt ska ligga, lägger folk tillbaka hantlar lite var de känner för. 
 • Medlemmar förflyttar stänger och lämnar dessa på golvet istället för att lägga tillbaka på ställningen. 
 • Skor ligger vid bänkarna där man ska sitta för att byta om samt under skåp. 

Medlemsvillkor

Krav på medlemskap SATS Vinsta bör vara att medlemmar hanterar redskap och utrustning aktsamt samt att dessa läggs tillbaka på den plats där man tog dessa. 

Ledarskap

Strategi

 1. Varje medlem, men i synnerhet unga killar upp till 30 bör få ett skriftligt underlag med villkor en introduktionsrond i lokalen där personalen bl a förklarar muntligt vad som gäller för skor, hantering av hantlar och redskap samt både skriftlig och muntlig information om vad som händer om överträdelse sker och kontrakt därmed bryts. 
 2. Vid kontraktsbrott får medlemmen en varning/strike. Vid strike två avbryts medlemskapet med en månads karens och inlämning av kort eller armband. Vistas medlemmen på gymmet trots vistelseförbud, avbryts medlemskapet permanent. 
 3. Det är personalens ansvar att se till att ordningsreglerna följs. Inte gemene medlems. Medlemmar gör däremot rätt i att understödja personal i deras arbete genom att påminna övriga medlemmar om vad som gäller i de fall överträdelse påträffas. 

Ledarskap

Personalen sänder motsägelsefulla och därmed felaktiga signaler till medlemmarna. Skyltarna funkar inte. 

Konsultation

Som medlemmar ställer vi upp för personal och andra medlemmar med kunskap, erfarenhet och råd, för allas trivsel och trygghet.  

Inköp

 • Hänganordningar och ställ (Åtgärdat)
 • Bänkar och stödytor
 • Skohyllor
 • Fler röda vikter
 • Det hade självklart varit kul med lite nya BRA (ergonomiska) maskiner (som en schysst hacklift med ryggstöd)
 • Fästband till viktinställningskil saknas

Varför nästintill inget åtgärdas

Varför görs då inget? Det beror inte på att personalen inte känner till situationen. Några av oss har redan mejlat och chattat med kundtjänst sedan i våras, telefonerat med Stockholmsledningen och suttit ner med platschef och diskuterat ärendet i detalj. Även om inget under ovan punkt hade ägt rum, och även om det vore så att regelbundna, schemalagda översynsronder inte vore en del av verksamhetsrutinerna, är det omöjligt att lokalens, utrustningens och redskapens dysfunktionaliteter gått personalen förbi. Inte minst pga att samtlig personal hanterar lokalvård och materialpåfyllning, men även utifrån samtal kring defekter, mellan medlemmar och anställda. 

Det kan inte bero på dålig ekonomi. Även om resultatet för 2019, trots ökad omsättning blev betydligt sämre än 2018, har det svenska bolaget drygt 1 miljard i tillgångar och i genomsnitt drygt 13 miljoner per gym. 

Det kan bero på en medveten strategi. Handelsplats Vinsta-Johannelund byggs om och byggs ut, vad gäller infrastruktur, handel och bostäder. Det kan vara så cyniskt att man helt enkelt låter nuvarande maskiner förfalla, eller att kontraktet snart löper ut, eller att man stänger ner, gör om och annonserar nypremiär. Vad vet vi?

Vad vi medlemmar på SATS Vinsta förväntar oss

Oavsett bör SATS ledning hålla oss medlemmar informerade. Vi vill veta varför inget görs och och vad planen för SATS Vinsta är.

Skriv under

Välkommen att skriva under med namn och medlemsnummer. Medlemsnummer hittar du på sats.se. Logga in och gå till "Inställningar". 

Kontakt och support

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att mejla eller ringa Peter Abramsgård på 0733302983.

20200916_0826341.jpg20200916_0826461.jpg20200916_0830171.jpg20200916_0841391.jpgIMG-01241.jpgIMG-01261.jpgIMG-01271.jpgIMG-01281.jpgIMG-01291.jpgIMG-01311.jpgIMG-02051.jpgIMG-02061.jpgIMG-02081.jpgIMG-02091.jpgIMG-02101.jpgIMG-02141.jpg


Peter Abramsgård    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Peter Abramsgård överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...