Fästingrelaterade infektioner måste tas på större allvar!

Borrelia och co-infektioner är ett växande problem
Förekomsten av borrelia och co-infektioner ökar dramatiskt i hela Europa. Varje år insjuknar hundratusentals människor i borrelia och co-infektioner. På grund av felaktiga prover går många odiagnostiserade/feldiagnostiserade och obehandlade/otillräckligt behandlade. Flera co-infektioner kan inte ens sjukvården idag upptäcka.

Du som skriver under denna petition vill verka för att
- Utveckla nya tester och ta fram effektiva behandlingar för borrrelia och co-infektioner
- Validera redan befintliga provtagningsmetoder (exempelvis ELISPOT LTT Borrelia)
- Sjukvårdspersonal utbildas i diagnosticering och behandling av fästingrelaterade infektioner
- Sverige erbjuder vård på lika villkor (slippa egenfinansierad utlandsvård). Bland annat genom att öppna dedikerade kliniker och använda effektiva behandlingsrekommendationer (jmf ILADS eller Tyskland) och behandla så länge som krävs.
- Undersöka möjligheten av sexuell överföring och faror för gravida kvinnor
- Göra allmänheten medveten om de potentiella riskerna med fästingbett

Målsättning
Målsättningen är att få in 2000 namnunderskrifter. Efter genomförd namninsamling kommer namninsamlingen lämnas in till relevanta instanser som kan påverka vår framtid till ett friskare liv.

Bli medlem i Borrelia och TBE Föreningen Sverige här 

Titta på trailers om den kommande dokumentären Fel Diagnos som släpps hösten 2016