Färre barn per personal i förskolan!

Barngruppens storlek

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor.  När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in de här kvalitetsfaktorerna:

  • Personalens kompetens.
  • Personaltäthet.
  • Sammansättning och antal barn i grupperna.
  • Inne- och utemiljön.

Riktmärke för antal barn

För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper. Om du som förälder har funderingar över barngruppens storlek på ditt barns förskola kan du kontakta förskolechefen.” (https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/sa-har-fungerar-forskolan)

 

Riktlinjerna är varken satta bestämmelser eller lagstadgade.

Det finns heller inga riktlinjer eller bestämmelser om hur många barn per barnskötare/pedagog/förskollärare det bör vara, vilket är oerhört väsentligt!

Vi som skriver på detta vill att det förs in riktlinjer, om inte lag, för hur många barn det får vara per barnskötare/pedagog/förskollärare i förskolan.

Vi kräver:

• att det i småbarnsgrupp (1-3 år) högst får vara 3 barn per vuxen.

• att det i storbarnsgrupp (3-5 år) högst får vara 5 barn per vuxen.

Exempel:

12 småbarn på 4 vuxna. 1 vuxen försvinner alltid från barngrupp pga rast/föräldradamtal/gråtande barn/blöjbyte/planering/dokumentation/förbereda aktivitet/vabb/sjukdom och material mm.

I verkligheten blir det alltså inte 3 småbarn per vuxen eftersom en vuxen alltid gör något annat och inte är i barngrupp. Detta är dock en realistisk siffra med hänsyn till hur verksamheterna ser ut idag.

 

Ta våra barns hälsa och välmående på allvar.

Ta våra anställda på förskola, deras hälsa och välmående på allvar.

 

Vi kräver:

• att det i småbarnsgrupp (1-3 år) högst får vara 3 barn per vuxen.

• att det i storbarnsgrupp (3-5 år) högst får vara 5 barn per vuxen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Maria lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...