Fängelse för straffmyndiga mördare

Vi vill med denna namninsamling att följande sker:

  • lagändring så att 15-17 åringar som mördar ska kunna få fängelse.
  • Om mördaren i fråga har fått ungdomsvård så skall detta övergå till fängelsestraff när mördaren fyller 18 år.

 

Argument till varför mördare skall sitta i fängelse.
År 1999 infördes LSU, sluten ungdomsvård som ny påföljd för ungdomar som begår allvarliga brott i åldern 15–17 år. Påföljden skulle ersätta fängelse för personer under 18 år och dess verkställighet lades på Statens institutions- styrelse. Tanken bakom införandet var att påföljden skulle bidra med adekvat vård och en väl anpassad behandling för unga lagöverträdare. Lagstiftarens intention var att med hjälp av allmän- och individualpreventiva funktioner förebygga återfall i brott. Statistik har emellertid visat att påföljdens syfte inte har uppnåtts i den utsträckning som lagstiftaren tänkt sig. Andel återfall har istället ökat sedan påföljdens införande.

 

Sluten ungdomsvård gör alltså ingen nytta för samhället, brottslingen i fråga eller ger rättvisa till brottsoffret och dess anhöriga. Fler än hälften av de som får ungdomsvård istället för fängelse riskerar återfall. Detta är alltså bevisat. Man skickar alltså medvetet ut brottslingar (mördare) in i vårt samhälle igen och riskerar att fler blir av med sina liv. 

Detta kostar inte bara staten enormt mycket pengar utan skapar rädsla och missnöje hos medborgarna. Vi behöver känna oss trygga i våra hem och kunna lita på Sveriges rättssystem som för tillfället brister på så många punkter.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Natalie Nilsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...