Låt familjen Baker stanna!

Familjen Baker har fått avslag efter att ha bott i Sverige i 7 år. Familjen består av två föräldrar med 3 underbara barn. En dotter som är 18 år som strävar för att bli kirurg och målet är att göra en skillnad i svenska vården. Två söner som består av en 16 årig kille och en lillebror på 6 år som är född i Sverige. Föräldrarna har kämpat för sina barns rättigheter samt framtid och föräldrarnas mål har alltid varit att deras barn ska ha det bättre än vad de hade samt känna trygghet. Pappan har alltid varit arbetsdriven och engagerad i arbeten för att försörja sin familj, vilket han nu inte har kunnat på grund av de inte har uppehållstillstånd. Familjen har anpassat sig till den svenska kulturen och lärt sig både språk och traditioner och kommit in i det svenska samhället. Familjen Baker kallar Sverige för sitt hemland och återvänder dem till Libanon så anländer de till ett främmande land, där det inte finns möjligheter för barnen och rättigheter för dottern. De har varken ett hem, möbler eller familj i Libanon, så hur ska dem återvända till något dem inte har?