Få förövaren på St. Eskils gymnasium att förflyttas

En tjej på St:Eskils gymnasium blev utsatt för övergrepp från en av hennes klasskompisar under en sleepover. Händelsen är anmäld till polis och både kurator och rektor är informerad om övergreppet. Förövaren blev avstängd från skolan i två veckor men får nu fortsätta gå kvar i skolan OCH i samma klass som den utsatta. Det är helt orimligt att en person ska tvingas se sin förövare varje dag resterande skolår. Gymnasiet är viktigt och utbildning är viktigt. Alla ska ha rätt att utbilda sig på samma grunder men genom detta kan de hindra den utsatta att koncentrera sig och känna sig trygg i skolan. Genom att skriva under denna namninsamling så vill du att förövaren ska få byta skola så att tjejen kan få en trygg skolgång. Namninsamlingen kommer sedan skickas till ansvarig rektor för skolan.