Få förövaren på St. Eskils gymnasium att förflyttas