HJÄLP ECKERÖKINJEN & BIRKA CRUISES med ett krisbidrag så Birka kan fortsätta med dans-/och nöjeskryssningar när coronafaran är över! Låt kryssningsfartygen ligga i hamn utan avgif!t

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...