Expressens uthängning av de två advokaterna Ekrem Güngör & Amir Amdouni

Skriv under!

Läs hela och dela gärna!

För er som läst anklagelserna riktade mot de två advokaterna vill jag belysa följande.

JK har beslutat att inte inleda utredning mot dem. Ekrem Güngör är inte delgiven misstanke avseende brott. Det som återstår är en prövning av Advokatsamfundet huruvida de har brutit mot god advokatsed eller inte.

Observera att de två advokaterna har inte kommit tals och ni har bara läst och hört i massmedia vad man påstår att de har gjort.

Aftonbladet var först med att skriva om detta för några veckor sedan och valde att varken publicera med namn eller foton. Expressen gör istället tvärtom de skriver om detta långt senare och publicerar både med namn och foton och för att förvirra människor och vilseleda dem kopierar man in bilder på polisbilar och sirener i samma artikel. Vad är syftet? De är ju på fri fot, de har inte anhållits eller liknande. Svaret är att när man som journalist gör som man gjort så lockar detta trots allt läsare och ju mer läsare Expressen får desto fler artiklar med samma tema publicerar de och även dessa gånger hänger man ut advokaterna med bilder och namn. Jag har gjort en utredning under gårdagen där advokater i Sverige som varit misstänkta för brott, dömda för brott samt brutit mot god advokatsed varken har hängts ut med foton eller namn. Dessa bifogas nedan. Vilken bedömning gör Expressen när de väljer att lägga ut bilder på just dessa två advokater. Alla ni får givetvis ha en åsikt men min åsikt är klar och tydlig.

Det som orsakat den största skadan är faktiskt inte den anmälan som gjorts till Advokatsamfundet utan Expressen som hängt ut advokaterna med namn och bild.

DETTA ÄR SKAM

Av pressens publicitetsregler framgår bl.a följande ”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”

Var i denna anmälan som åklagarna har gjort till samfundet framgår det att advokaterna har gjort något som bör offentliggöras på grund av det allmänna intresset. Expressen har ju inte ens läst anmälan till samfundet.

Så Expressen även om dessa advokater inte står åtalade för brott så är dessa dömda tack vare Er.

Det krävs inte mycket empati för att förstå vilket lidande samt vilket ingrepp i privatlivet detta har orsakat dessa advokater.

FY SKÄMS

Vi som skriver under kräver att ni omedelbart stoppar drevet och offentliggör både en förklaring och ursäkt till berörda!

 

#bojkottaexpressen

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Emre Güngör lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...