Stockholm stad - evakuera Gröndalsskolan inom Gröndal!

 

Gröndals skolbarn vill gå i skola i Gröndal!

Stockholm växer och då behövs fler skolplatser. Stockholms stad planerar därför att bland annat bygga ut Gröndalsskolan. Dagens cirka 300 elever kan i framtiden bli 900 till antalet.

Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) har rekommenderat staden att riva dagens skolbyggnader och bygga en ny skola. Ett projekt som enligt staden brukar ta minst fem år. Inom kort väntas Stockholms stads utbildningsnämnd fatta ett inriktningsbeslut om utbyggnaden.

Under byggtiden behöver Gröndals skolbarn en annan skola. Ett förslag från stadens sida är att Gröndalsskolans elever ska evakueras till Kilaberg i Midsommarkransen. Om förslaget blir verklighet tvingas alla barn och deras föräldrar att dagligen lägga extra tid på att pendla mellan Gröndal och Midsommarkransen, detta under flera års tid. Dagens promenad eller cykeltur till och från skolan skulle även till stor del ersättas av resor med kollektivtrafik eller bil. Förslaget är därmed också förkastligt ur miljösynpunkt.

Istället bör Stockholms stad ordna en evakueringslösning i Gröndal. En tänkt lösning som finns med i Sisabs områdesplan 2017-2022 är att omvandla Beckershuset på Lövholmen till en skolbyggnad. Det arbetet bör skyndas på.

Under tiden kan staden överväga att utöka antalet skolplatser i Gröndals- respektive Ekensbergsskolan med hjälp av paviljonger/baracker.

Tänk om Stockholms stad! Våra skolbarn vill även i fortsättningen gå i skolan i Gröndal!

/Föräldrar till barn i Gröndalsskolan

SE ÄVEN FACEBOOK GRUPPEN "Stockholm stad - evakuera Gröndalsskolan inom Gröndal!"

Texten är skriven av Erik Olsson och redigerad av Terese Andrén.