ENERGIUPPROPET - folket kräver lägre elkostnader!

Den ekonomiska hanteringen har vart under all kritik.

Inflationen ökar, elpriserna stiger åt rekordhöjder, och det har endast börjat. Detta är något som kommer att påverka ofantligt många hushåll under vintern. Och våra politiker bemöter inte problemet i proportion till vad som behövs för att förhindra denna utveckling och den skada det kan innebära.

Nyligen gick dessutom elbolagen ut med att de ville riva upp bundna avtal. De ekonomiska stödpaket politikerna lade fram som lösning, kommer endast att spä på den redan stigande inflation och skuldmättnad vi ser i dagens samhälle, och förvärra den ekonomiska situationen.

Fortsätter vi i denna takt så kan vi se en energi- & ekonomisk kris inom kort. Något som återigen kommer att slå tillbaka på folket.

VI KRÄVER:

Vi utkräver därför ansvar av våra politiker för att de satt oss i denna beroendesituation av global energipolitik, genom att betala överskotten i hushållens elkostnader. 

UPPMANING TILL FOLKET:

Vi uppmanar folket att endast betala räkningen varje månad baserat tidigare år, och tvingar staten att gå in och betala mellanskillnaden.

 

Sverige är ett av länderna med lägst statsskuld i världen, och påstås ha sparat pengar ''i ladorna''. Dessa resurser bör därför användas i denna ''krigsvinter'' som politikerna kallar det, där vi inte trycker upp ytterligare pengar som endast bidrar till ökad inflation.

Våra skattepengar har använts till allt annat än att säkra ett tryggt och stabilt samhälle åt folket. De har glömt bort att makten utgår från folket. Så låt oss påminna dem.

 
Visa att även du kommer att delta via:
 
Gå med i energiuppropet här: 
 
Politikerna har glömt bort att makten utgår från folket. Så låt oss påminna dem. Skriv under du med och gör din röst hörd.

För folkets rättigheter.


____________________________________________________________________Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att FOLKETS UPPROP lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...