En trygg äldreomsorg i Malmö

 Stoppa minutstressen i hemtjänsten!

Personalen är ofta stressad på grund av omänskliga scheman. Alltför många vårdtagare ska besökas på för kort tid. Minutstressen måste bort för att få kontinuitet. Personalen ska hinna prata en stund, ta en promenera och sätta en guldkant på tillvaron för de som byggt vårt land. 

Höj lönen i äldreomsorgen!

Låga löner gör undersköterska och vårdbiträde till lågstatusyrken och ungdomar vill inte jobba kvar. Att höja lönen med 2000 kr skulle kosta ca 80 miljoner kr. Det är drygt hälften av vad kommunens 205 så kallade kommunikatörer kostar.  

Inför språktest!

Vi vill införa språktest för att garantera personalens kunskaper i svenska.

Bakom namninsamlingen står MalmölistanD62A7685-0348-429D-8143-4DF8289EBEEB.jpeg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nils Littorin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...