EN FRISK OXHAMNS SKOLA I JAKOBSTAD.

EN FRISK OXHAMNS SKOLA I JAKOBSTAD.

 Inomhusluften i Oxhamns skolas huvudbyggnad och i Annexet har under många år orsakat symtom och hälsoproblem hos elever och lärare. Utredning efter annan genomförs, men inga åtgärder som löser problemen har ännu vidtagits. Att fortsätta undervisningen fram till en planerad flytt hösten 2020 är inte ett alternativ. Därför vädjar vi undertecknare till beslutsfattarna i Jakobstad att stoppa all undervisning i Annexet från och med sportlovet 2019 och i Oxhamns byggnad från och med höstterminen 2019.


Kimmo Hoikkanen, förälder.    Kontakta namninsamlingens skapare