En andra vaccin till IVAKpersonalen på Piteå sjukhus

Under pågående pandemi blev den grupp som löper högst risk att bli smittad erbjudna att få 31 vaccindoser som annars gått förlorade. Enligt ledningen har de tagit emot dem utan tillstånd och att de därmed handlat felaktigt och trängt sig före i vaccinkön. Personalen hävdar att en av cheferna gett sitt tillstånd. För oss som har fått vård av dem, för oss som har en nära anhörig, en granne eller en vän de räddat livet på med sin egen hälsa som insats framstår det som fullständigt orimligt. 

Vi tycker att de förtjänar sin andra dos av samma vaccin och att regionen bör se över de personalvårdsinsatser som görs. En ursäkt är väl motiverad till den grupp som räddat livet på så många med sin egen hälsa som insats.

Vi kräver därför att 

* berörd personal får sin andra dos av samma vaccin I rätt tid

* att ledningen tar sitt ansvar och ber de berörda om ursäkt 


Christine Lundberg Ruth    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Christine Lundberg Ruth lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...