Emot skyddsjakt av älg

Denna namninsamling är till förmån för de 80 älgar som statliga sveaskog vill skyddsjaga från helikopter. Sveaskog verkar inte ta hänsyn varken till älgstammen eller till jägare och andra näringar som drar nytta av en livskraftig älgstam. Utöver en offantlig mängd familjer som har älgkött som basföda finns även flertalet matproducenter i området som säljer kött från älg och har detta som levebröd. 

Sveaskog har dessutom med sitt monotoma sätt att bedriva skogsbruk själva orsakar denna situation genom att skövla bort älgens basföda.

Vansinnet med en skyddsjakt på dessa älgar, bla dräktiga honor, måste stoppas. Denna namninsamling kommer att skickas till naturvårdsverket, dit Sveaskog överklagat det beslut som länsstyrelsen slått fast, dvs att denna jakt inte skulle få genomföras.  Naturvårdsverket ska med hjälp av denna namninsamling få veta vad folket tycker i denna fråga och förhoppningsvis påverkar detta deras beslut. 

 


Andreas Lidström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Andreas Lidström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...