ELUPPROP - Elpriserna slår ut landets småföretagare!

delningsbild.jpgMed detta upprop vill vi inom Småföretagarnas Riksförbund varna för konsekvenserna för landets småföretagare, för landets ekonomi och sysselsättning, av att inget händer med elpriserna.

Få småföretag har buffertar för att hantera dagens extrema elpriser, allra minst i kombination med en nyligen genomliden pandemi, ett ökande kostnadstryck och en annalkande lågkonjunktur.

I en nyligen sammanställd rapport visas att Sverige är bäst på att stötta elproducenter och sämst på att stötta hushåll och företag under elkrisen, se: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices

data.jpgMånga småföretagare frågar sig nu hur det ska gå att få ihop bokslut och budgetar, betala in skatter och arbetsgivaravgifter. Tålamodet kan ta slut både inom företag och  myndigheter när man inte vet vilka värden som ska in i bokföringen. Regeringen gör tyvärr inget för att stötta näringslivet trots att möjligheterna finns. 

Småföretagare landet runt gör gemensamt detta upprop för att sätta press på regeringen och våra politiker. Det är dags för landets styrande politiker att ta ansvar och genomföra åtgärder som kan rädda livskraftiga företag och jobb, här och nu:

  • Sänk elskatten till 0,6 öre i skatt per kWh för alla bolag/privatpersoner omedelbart och retroaktivt från 1 januari 2023.
  • Retroaktivt införande av den obligatoriska EU 2022/1854 med sänkt elpris för småföretag.
  • Klargör omedelbart övriga åtgärder kopplade till återbetalning/stöd till småföretagen

Gör om prismodellen, det är orimligt att konsumenters och småföretags elpriser ska styras av vad gasbaserad el-generering kostar, förslag på lösningar finns.

Kvällen före publiceringen av detta upprop presenterade regeringen ”nya detaljer om elstödet till företag”. Stödet föreslås uppgå till 50 respektive 79 öre per kilowattimme och beräknas utifrån den el som förbrukades under perioden oktober 2021 – september 2022 och kan sökas från den 30 maj. Dessa åtgärder är givetvis välkomna. Vi menar ändå att skälen för uppropet kvarstår eftersom förslaget kan beskrivas som för lite och för sent.

Håller du med? Ju fler som skriver under, ju mera tyngd blir det i våra budskap från Småföretagarnas Riksförbund!


Småföretagarnas Riksförbund    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Småföretagarnas Riksförbund kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...